Demo

پروژه شهر بوشهر

پروژه تولید آب شیرین به ظرفیت مجموع 40000 متر مکعب در شبانه روز در شهر بوشهر (استان بوشهر)

 

مشخصات کلی طرح آب شیرین کن شماره 1 و 2 بوشهر

 خریدار  شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
 سرمایه گذار  شرکت نور ویژه (سهامی خاص)
 نوع قرارداد B.O.O (ساخت، بهره برداری، مالکیت) 
دوره زمانی قرارداد  15 سال از آغاز بهره برداری 
زمان انعقاد قراداد   اسفندماه 1391
 ظرفیت تعهد شده 22500 متر مکعب در شبانه روز 
ظرفيت نهایی توليد آب  25000 متر مکعب در شبانه روز 

 

ویژگی های فنی طرح 

1 اهداف پروژه: برای تامین آب شیرین به ظرفیت 25000 متر مکعب در شبانه روز ، از 10 دستگاه آب شیـریـن کـن اسمــز معکـوس ( Reverse Osmosis ) دریـایـی ، هـر یـک به ظــرفیت تـولیــد 2500 متر مکعب در شبانه روز استفاده می شود.
فرایند تولید: آب خام ورودی از طریق تاسیسات و تجهیزات برداشت آب از دریا تامین می گردد. سپس از طریق خط لوله و ضمن کلرزنی اولیه، وارد فیلترهای شنی ثقلی شده و پس از ذخیره در مخـزن آب خـام، از طـریق ایستگـاه پمپـاژ بـه فیلتـرهای کارتـریـج و از آنجا به سمـت واحـدهـای اسمز معکوس هدایت می گردد. آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس، از طریق ایستگاه پمپاژ و خط انتقال به طول تقریبی 6 کیلومتر، به مخازن بتنی منتقل، و از آنجا وارد شبکه توزیع شهر بوشهر می گردد.
 3 اجزاء اصلی سیستم: خط لوله ورودی جهت انتقال آب از سیستم برداشت آب دریا - فیلترهای شنی ثقلی - مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب فیلتر شده - واحد تزریق مواد شیمیایی - فیلترهای کارتریج - پمپ های فشار قوی - محفظه های فشار و ممبران های اسمز معکوس - مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب شیرین - واحد شستشوی شیمیایی - خط انتقال برق - واحد پست کاهنده برق - تابلوهای فشار قوی، متوسط و واحد کنترل مرکزی - ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شیرین تولیدی می باشد.
 4  سازنده: طراحی و تامین تجهزیات پروژه توسط شرکت اتریشی B2A و با همکاری شرکت اتریشی Axiom انجام می پذیرد.

پروژه آب شیرین کن شماره 4 بوشهر

پروژه تولید آب شیرین به ظرفیت 17000 متر مکعب در شبانه روز در شهر بوشهر (استان بوشهر)

مشخصات کلی طرح

خریدار شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
سرمایه گذار شرکت نور ویژه (سهامی خاص)
نوع قرارداد B.O.O (ساخت، بهره برداری، مالکیت)
دوره زمانی قرارداد 15 سال از آغاز بهره برداری
زمان انعقاد قراداد اسفندماه 1399
ظرفیت تعهد شده 17000 متر مکعب در شبانه روز
ظرفيت نهایی توليد آب 20000 متر مکعب در شبانه روز

ویژگی های فنی طرح

1 اهداف پروژه: برای تامین آب شیرین به ظرفیت 20000 متر مکعب در شبانه روز ، از 4 دستگاه آب شیـریـن کـن اسمــز معکـوس ( Reverse Osmosis ) دریـایـی ، هـر یـک به ظــرفیت تـولیــد 5000 متر مکعب در شبانه روز استفاده می شود.
2 فرایند تولید: آب خام ورودی از طریق تاسیسات و تجهیزات برداشت آب از دریا تامین می گردد. سپس از طریق خط لوله و ضمن کلرزنی اولیه، وارد فیلترهای شنی شده و پس از ذخیره در مخـزن آب خـام، از طـریق ایستگـاه پمپـاژ بـه فیلتـرهای کارتـریـج و از آنجا به سمـت واحـدهـای اسمز معکوس هدایت می گردد. آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس، از طریق ایستگاه پمپاژ و خط انتقال به طول تقریبی 6 کیلومتر، به مخازن بتنی منتقل، و از آنجا وارد شبکه توزیع شهر بوشهر می گردد.
3 اجزاء اصلی سیستم: خط لوله ورودی جهت انتقال آب از سیستم برداشت آب دریا - فیلترهای شنی - مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب فیلتر شده - واحد تزریق مواد شیمیایی - فیلترهای کارتریج - پمپ های فشار قوی - محفظه های فشار و ممبران های اسمز معکوس - مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب شیرین - واحد شستشوی شیمیایی - خط انتقال برق - واحد پست کاهنده برق - تابلوهای فشار قوی، متوسط و واحد کنترل مرکزی - ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شیرین تولیدی می باشد.
4 سازنده: تامین تجهیزات خارجی پروژه توسط شرکت Aquanomics انجام می پذیرد.
  • PMBOK
  • OHSAS-18001
  • M.I.S
  • ISO-9001
  • ISO-14001
  • ISO-10006
  • HSE-MS
  • ISO-10015

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نور ویژه می باشد

طراحی سایتشرکت نور ویژه