Demo

پروژه شهر هندیجان

پروژه تولید آب شیرین به ظرفیت 7500 متر مکعب در شبانه روز در شهر هندیجان (استان خوزستان)

 • پروژه آب هندیجان
 • پروژه آب هندیجان
 • پروژه آب هندیجان

 

مشخصات کلی طرح 

 خریدار  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
 سرمایه گذار  شرکت نور ویژه (سهامی خاص)
موضوع قرارداد  تامین آب شیرین شهر هندیجان
 نوع قرارداد B.O.O (ساخت، بهره برداری، مالکیت) 
دوره زمانی قرارداد  7 سال از آغاز بهره برداری. در سال 1394 مناقصه دوباره توسط شرکت برنده شده، و قرارداد به مدت 10 سال تمدید گردید 
زمان انعقاد قراداد   پاییز سال 1386 و سپس در پاییز 1394
مدت پیش بینی شده اجرایی عملیات  6 ماه 
 ظرفیت تعهد شده 5000 متر مکعب در شبانه روز. و پس از تمدید 7500 متر مکعب در شبانه روز 
ظرفيت نهایی توليد آب  7500 متر مکعب در شبانه روز قبل از تمدید، و ارتقاء تا 10000 مترمکعب پس از سال 1394

 

ویژگی های فنی طرح 

1  اهداف پروژه: برای تامین آب شیرین مورد نیاز شهر هندیجان به ظرفیت 5000 متر مکعب در روز از 3 دستگـاه آب شیـرین کن به روش اسمز معکـوس (Reverse Osmosis) هر یک به ظرفیت 2500 متر مکعب در شبانه روز استفاده شده است.
فرایند تولید: آب ورودی کـه توسـط کارفرمـا از رودخانه زهــره برداشـت و پس از انجام مراحـل پیش تصفیه در مخزن بتنی 4000 متر مکعبی ذخیره می گردد، از طریق ایستگاه پمپاژ و خط انتـقال آب خام به سـمت فیـلترهای کربـن فـعال و سپـس واحـدهای آب شـیریـن کـن، هـدایت می شود. آب خروجی از واحدهای اسمز معکوس، از طریق یک ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، به مـخزن بـتنی 4000 متر مکـعبی آب شیـرین، منتقل و از آنجا وارد شـبکه تـوزیع شهر هندیجان می شود.
 3 اجزاء اصلی سیستم: شامل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب خام - واحد تزریق مواد شیمیایی - فیلترهای کربن فعال - فیلترهای کارتریج - پمپ های فشار قوی - محفظه های فشار و ممبران های اسمز معکوس - کامپیوتر مرکزی - واحد شستشوی شیمیایی - مخازن ذخیره - ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شیرین می باشد.
 4  سازنده: طراحی و تامین تجهیزات پروژه توسط شرکت اتریشی Axiom انجام شده است.
 • PMBOK
 • OHSAS-18001
 • M.I.S
 • ISO-9001
 • ISO-14001
 • ISO-10006
 • HSE-MS
 • ISO-10015

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نور ویژه می باشد

طراحی سایتشرکت نور ویژه