Demo

پروژه شهر چابهار فازهای 1 ، 2 ، 3

فاز اول: پروژه تامین آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان به ظرفیت 18750 متر مکعب در شبانه روز

 • چابهار
 • چابهار
 • چابهار
 • چابهار

 

مشخصات کلی طرح 

 خریدار  شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
 سرمایه گذار  شرکت نور ویژه (سهامی خاص)
موضوع قرارداد  تامین آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک
 نوع قرارداد B.O.T (ساخت، بهره برداری، انتقال) 
 مشارکت مالی بانک توسعه صادرات ایران 
دوره زمانی قرارداد  15 سال از آغاز بهره برداری 
مدت پیش بینی شده اجرایی عملیات  10 ماه 
زمان راه اندازی  بهار 1389
 ظرفیت تعهد شده 18750 متر مکعب در شبانه روز 
ظرفيت نهایی توليد آب  20000 متر مکعب در شبانه روز 

 

ویژگی های فنی طرح 

1 برای تامین آب شیرین به ظرفیت 20000 متر مکعب در شبانه روز ، از 7 دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس دریایی (SWRO) هر یک به ظرفیت تولید 3000 متر مکعب در شبانه روز استفاده می شود.
آب خام ورودی از طریق تاسیسات و تجهیزات برداشت مستقیم آب از دریا، تامین می گردد. سپس از طریق خط لوله و ضمن تزریق مواد منعقد کننده، وارد فیلترهای شنی ثقلی شده و پس از ذخیره در مخزن آب خام ، از طریق ایستگاه پمپاژ به فیلترهای کارتریج و از آنجا به سمت واحدهای اسمز معکوس، هدایت می گردد. 
 3 آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس، از طریق ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، به مخزن بتنی منتقل و از آنجا وارد شبکه توزیع شهرهای چابهار و کنارک می گردد.
 4 اجزاء اصلی سیستم شامل: خط لوله ورودی جهت انتقال آب از سیستم برداشت مستقیم آب دریا – فیلترهای شنی ثقلی – مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب فیلتر شده – واحد تزریق مواد شیمیایی - فیلترهای کارتریج – پمپ های فشار قوی - محفظه های فشار و ممبران های اسمز معکوس - مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب شیرین - واحد شستشوی شیمیایی - واحد پست کاهنده برق - تابلوهای فشار قوی و متوسط و واحد کنترل مرکزی می باشد.

 

فاز دوم: پروژه تامین آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک به ظرفیت 23750 متر مکعب در شبانه روز در استان سیستان و بلوچستان

 

مشخصات کلی طرح 

 خریدار  شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
 سرمایه گذار  شرکت نور ویژه (سهامی خاص)
موضوع قرارداد  تامین آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک
 نوع قرارداد B.O.O (ساخت، بهره برداری، مالکیت) 
 مشارکت مالی بانک توسعه صادرات ایران 
دوره زمانی قرارداد  10 سال از آغاز بهره برداری 
مدت اجرای پروژه  10 ماه 
زمان راه اندازی  سال 1393
 ظرفیت تعهد شده 23750 متر مکعب در شبانه روز 
ظرفيت نهایی توليد آب  25000 متر مکعب در شبانه روز 

 

ویژگی های فنی طرح 

1 برای تامین آب شیرین به ظرفیت 25000 متر مکعب در شبانه روز ، از 9 دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس دریایی (SWRO) هر یک به ظرفیت تولید 3000 متر مکعب در شبانه روز استفاده می شود.
فرایند تولید: آب خام ورودی از طریق تاسیسات و تجهیزات برداشت مستقیم آب از دریا، تامین می گردد. سپس از طریق خط لوله و ضمن کلرزنی اولیه، وارد فیلترهای شنی ثقلی شده و پس از ذخیره در مخزن آب خام، از طریق ایستگاه پمپاژ به فیلترهای کارتریج و از آنجا به سمت واحدهای اسمز معکوس، هدایت می گردد. آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس، از طریق ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، به مخزن بتنی، منتقل و از آنجا وارد شبکه توزیع شهرهای چابهار و کنارک می گردد.
 3 اجزاء اصلی سیستم: شامل خط لوله ورودی جهت انتقال آب از سیستم برداشت مستقیم آب دریا – فیلترهای شنی ثقلی – مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب فیلتر شده – واحد تزریق مواد شیمیایی - فیلترهای کارتریج – پمپ های فشار قوی - محفظه های فشار و ممبرانهای اسمز معکوس - مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب شیرین - واحد شستشوی شیمیایی - واحد پست کاهنده برق - تابلوهای فشار قوی و متوسط و واحد کنترل مرکزی می باشد.
 4 سازنده: تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ، توسط شرکت اتریشی B2A انجام می شود.

 

فاز سوم: پروژه تامین آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک به ظرفیت 20000 متر مکعب در شبانه روز در استان سیستان و بلوچستان

 

مشخصات کلی طرح 

 خریدار  شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
 سرمایه گذار  شرکت نور ویژه (سهامی خاص)
موضوع قرارداد  تامین آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک
 نوع قرارداد B.O.O (ساخت، بهره برداری، مالکیت) 
 مشارکت مالی بانک توسعه صادرات ایران 
دوره زمانی قرارداد  تا سال 1417 
مدت اجرای پروژه  24 ماه 
زمان راه اندازی  سال 1400
 ظرفیت تعهد شده 20000 متر مکعب در شبانه روز 
ظرفيت نهایی توليد آب  22500 متر مکعب در شبانه روز 

 

ویژگی های فنی طرح 

1 برای تامین آب شیرین به ظرفیت 25000 متر مکعب در شبانه روز ، از 5 دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس دریایی (SWRO) هر یک به ظرفیت تولید 5000 متر مکعب در شبانه روز استفاده می شود.
فرایند تولید: آب خام ورودی از طریق تاسیسات و تجهیزات برداشت مستقیم آب از دریا، تامین می گردد. سپس از طریق خط لوله و ضمن کلرزنی اولیه، وارد فیلترهای شنی ثقلی شده و پس از ذخیره در مخزن آب خام، از طریق ایستگاه پمپاژ به فیلترهای کارتریج و از آنجا به سمت واحدهای اسمز معکوس، هدایت می گردد. آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس، از طریق ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، به مخزن بتنی، منتقل و از آنجا وارد شبکه توزیع شهرهای چابهار و کنارک می گردد.
 3 اجزاء اصلی سیستم: شامل خط لوله ورودی جهت انتقال آب از سیستم برداشت مستقیم آب دریا – فیلترهای شنی ثقلی – مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب فیلتر شده – واحد تزریق مواد شیمیایی - فیلترهای کارتریج – پمپ های فشار قوی - محفظه های فشار و ممبرانهای اسمز معکوس - مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب شیرین - واحد شستشوی شیمیایی - واحد پست کاهنده برق - تابلوهای فشار قوی و متوسط و واحد کنترل مرکزی می باشد.
 4 سازنده: تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ، توسط شرکت اتریشی B2A انجام می شود.
 • PMBOK
 • OHSAS-18001
 • M.I.S
 • ISO-9001
 • ISO-14001
 • ISO-10006
 • HSE-MS
 • ISO-10015

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نور ویژه می باشد

طراحی سایتشرکت نور ویژه